Mogelijk een nieuwe parking in het centrum?

  Op de hoek van de Varkensmarkt / Paanhuisstraat ligt momenteel een stuk braakliggende grond. Patrick Hermans van PUUR-Diepenbeek verkreeg een akkoord met de eigenaars van de grond om er door de gemeente een tijdelijke parking laten aan te leggen. Deze extra parking, aangelegd in kiezelsteentjes, kan dan gebruikt worden door regelmatige…

Lees meer

Nieuwe verkaveling te Paul Piperslaan.

  Tijdens de gemeenteraad van oktober nam de gemeenteraad kennis van het verkavelingsplan “Paul Piperslaan” te Lutselus waar 16 nieuwe bouwplaatsen voorzien worden. Eveneens werd de aanleg van nieuwe wegenis en de vaststelling van het tracé en de rooilijn goedgekeurd. PUUR-Diepenbeek is van mening dat de buurt beter moet geïnformeerd worden over…

Lees meer

Oppositie vraagt meer plaatsen voor kortparkeren.

Oppositiepartij PUUR lanceert maandag op de gemeenteraad in Diepenbeek een voorstel om op enkele plaatsen in het centrum plaatsen voor kortparkeren in te richten. “Noodzakelijk voor de handelaars in de straten die niet aan het Marktplein grenzen”, vindt Patrick Hermans (PUUR). “Die handelaars liggen wel binnen de blauwe zone maar kunnen niet…

Lees meer