Verbeteringswerken Varkensmarkt, zonder inspraak van omwonenden

In juni van dit jaar werd aan alle gemeenteraadsleden het plan voorgesteld betreffende de verbeteringswerken aan de Varkensmarkt. Enkele dagen voordien hadden de lokale handelaars en de inwoners van de Varkensmarkt het uitvoeringsplan in de brievenbus gekregen. De bedoeling was burgerparticipatie, maar het plan zat jammer genoeg te laat in de brievenbus. Inhoudelijk was het plan wel oke: nieuwe stoepen uitgevoerd in klinkers, bomen werden voorzien, de parkeerplaatsen werden naar de overkant verplaatst voor een betere zichtbaarheid bij het uitrijden van de inritten. Aan de kant van frituur ’t Frietje zijn namelijk geen in- en uitritten, voor de veiligheid dus een verbetering. Het plan werd goedgekeurd met de bemerking vanuit PUUR dat wij liever hadden gehad dat er inspraak was geweest van bewoners en handelaars.

In oktober verschijnt heel onverwacht een nieuw plan in de gemeenteraad. Overal werden er groenstroken ingetekend in de stoepen voor infiltratie van hemelwater, het zebrapad aan slagerij Quetin is plots verdwenen en de klanten van bakkerij Koelen kunnen niet meer bij de bakker geraken zonder over derden hun perceel te rijden. Toen de raadsleden van PUUR-Diepenbeek vroegen of er inspraak werd gevraagd aan bewoners en lokale handelaars, nu het plan werd aangepast, kwam een negatief antwoord.

Nadat er vanuit PUUR-Diepenbeek een hele discussie werd gevoerd over de aangebrachte wijzigingen werd er door de beleidspartijen N-VA, CD&V, Open-VLD en Groen beslist om het punt opnieuw niet verder te behandelen. De brief van bakkerij Koelen die op de gemeente was toegekomen was echter juridisch zo sterk onderbouwd dat het punt moest afgevoerd worden. Een duidelijk signaal vanuit de Varkensmarkt toch? PUUR-Diepenbeek had nochtans in juni nadrukkelijk gevraagd voor meer inspraak van de omwonenden, maar in de oren van de beleidspartijen werden deze opmerkingen volledig weggefilterd.

Gemeenteraad november, derde keer goede keer denkt men dan. Als partij hadden wij verwacht dat het nieuwe plan zou zijn aangepast. Het zebrapad wordt gebruikt door de leerlingen van de gemeenteschool, maar ook door de klanten die naar slagerij Quetin en bakkerij Koelen gaan. PUUR-raadslid Jeroen Hendrikx deed nog een poging om het zebrapad aan te laten brengen aan de toegangsweg naar de Plak links van frituur ’t Frietje, maar ook dit voorstel werd verworpen.

Het hete hangijzer was de parking van bakkerij Koelen. Ondanks het overleg tussen schepen Peter Prévot en de eigenaar van bakkerij Koelen kwam er geen consensus. Enkel de toegang werd enkele meters verplaatst omdat dit juridisch niet was af te wijzen door de schepen. Voor het overige dreef hij zijn wil koppig door. Raadslid Patrick Hermans probeerde nog: “Voor 1m² gras (spreekwoordelijk) maken jullie het een lokale handelaar  moeilijk. Dit lijkt op pestgedrag. Wij moeten de lokale handelaars ondersteunen en zeker in deze moeilijke coronatijden”. Het antwoord van schepen Prévot: “Hoe de bakker zijn in- en uitrit nu gaat maken, is zijn probleem”.

PUUR-Diepenbeek stelt zich de vraag waarom de mening van de gemeentelijke mobiliteitsraad niet werd gevraagd? Dit zijn geëngageerde mensen die als vrijwilliger hun kennis betreffende mobiliteit aanbieden. Jammer genoeg worden ze niet gewaardeerd, want ze worden niet betrokken.

Ook de Diepenbekenaren zelf delen de mening van bakkerij Koelen, zo blijkt op de door Diepenbeek drukbezochte Facebookpagina ‘Ge zijt van Diepenbeek als…’ .  De bakker vroeg naar de mening van de klanten van de bakkerij, de post werd gedeeld en druk becommentarieerd. De meningen waren talrijk en opvallend unaniem: de nieuwe opstelling is veel minder veilig. 

Verbetering? Een gemiste kans volgens PUUR-Diepenbeek.

Het plan werd goedgekeurd voor uitvoering door volgende personen:

  • 13 stem(men) voor: Jordy Boons, Jan Bynens, Jerica Heleven, Rik Kriekels, Nancy Kwanten, Jos Leroi, Hugo Leroux, Sarah Leuraers, Ilse Pipeleers, Peter Prévot, Liesbeth Steegmans, Lode Vereeck, Yvan Vesters
  • 10 onthouding(en): Karen Alders, Danny Bulen, Mariska Claesen, André Cleeren, Jeroen Hendrikx, Patrick Hermans, Johny Machiels, Miet Nelissen, Kathleen Thoelen, Suzy Wolfs
  • 2 stemmen ontbreken: Pierre Leuraers (afwezig), Freddy Blokken (technisch probleem)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>